Gedragscode Vrijwilligers en Vertrouwenspersoon

Omdat wij binnen onze organisatie ook activiteiten ontplooien voor minderjarigen (Greenkids) hebben wij met onze vrijwilligers afspraken gemaakt over goede omgang met deze kwetsbare personen. Informatie hierover is te vinden in onderstaande documenten

Contacten en documenten

Vertrouwenscontactpersoon:

Fia Fiers, Schoolhuisweg 24, 5466PG Eerde-Veghel, tel. 0413366950, mob, 0622609707

Vertrouwenspersoon: CJG-Meierijstad, Centrum Jeugd en Gezin, Tel: 0413-381060, buiten kantoortijd 088-0666999

Documenten: