Schoolhuisweg 24 5466 PG Eerde 0413-366950  Info@eerdsebergen.nl

http://www.eerdsebergen.nl/ Kvk nr. 59570229 IBAN: NL 26 RABO 0150974558


Bericht: 19 februari 2016


Excursie met Wethouders en Raadsleden van gemeente Meierijstad in natuurgebied De Eerdse Bergen.


Op uitnodiging van de natuurwerkgroep namen op zaterdagochtend, 18 februari, 4 wethouders en een aantal raadsleden van verschillende politieke partijen en vertegenwoordigers van de dorpsraad deel aan een excursie door de Eerdse bergen en Vlagheide. Tijdens deze excursie van 1,5 uur hebben de aanwezigen onder leiding van gids Fia Fiers veel gezien en kennis gemaakt met de activiteiten van de natuurwerkgroep De Eerdse Bergen.

De veelzijdige en boeiende natuur, bos, heide, open percelen met afwisselende flora en fauna en de cultuur-natuur-historische waarde, de stuifduinen, hakhout, tekens van het oorlogsverleden en zand en Kerkepaden. Het mooie werk dat de vrijwilligers van de natuurwerkgroep doen om de natuurwaarde in bossen, heide met succes te verbeteren werd getoond. De kwetsbaarheid van het gebied, oa erosie van de stuifduinen, blootlegging van eikenstoven en de ongewenste activiteiten op de MOB-complexen werden bekeken. Met trots werd stil gestaan bij het succes van de plannen voor nieuwe natuur. De gemeente heeft onlangs 1,7 ha aangekocht en Fia vertelde over deze plannen en ook om een poel te maken. De nieuwe inrichting van de Vlagheideberg biedt veel perspectief voor versterking van de natuur in de Eerdse Bergen en verbinding van de MOB complexen.

Ad Bekkers, voorzitter van de natuurwerkgroep legde de aandacht op de makkelijke toegankelijkheid van het gebied en verzocht maatregelen om verkeersdruk te beperken. Met name om het verkeer in het kerngebied, het Loo met Pastoorsberg, tussen Bergweg en de Kuilen en daarnaast de toegangswegen naar MOP-Oost te beperken. Ook vroeg hij de gemeente om met een vergunningsbeleid ongepaste activiteiten te weren. Om de het gebied te versterken wees hij op de vanuit de provincie beschikbare stimulerende regelingen om agrarische grond om te zetten en aan natuurlijke akkerrand beheer te doen. Er zijn geen nieuwe plannen nodig . In het verleden zijn er veel plannen en rapporten verschenen, Natuurvisie Masterplan Vlagheide, Maatregelenplan Eerdse bergen Begrazing plan Mob complexen, Bossen van Veghel, Groen beheerplan stortplaats Vlagheide etc. Hier is veel tijd, ook van vrijwilligers, en geld in geïnvesteerd en bieden een goede basis voor ons werk. Tot slot riep hij op om als speerpunt beheersafspraken met gemeente te maken en in samenwerking met alle betrokkenenverder te werken aan de versterking van het dorps natuurgebied De Eerdse Bergen.

Op het einde dankte Wethouder Harry van Rooijen van de gemeente Meierijstad voor de excursie en roemde het vele werk van de vrijwilligers voor de Eerdse Bergen als voorbeeld en als natuur parel van de gemeente Meierijstad.



Ad Bekkers